Gengel z.ú. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

Co pěstovali velkomoravští zemědělci?  

KNI005  

Popis

Co pěstovali velkomoravští zemědělci? Zemědělské pole v Archeoskanzenu Modrá. Pěstované plodiny a jejich zpracování na potraviny u starých Slovanů. Leták. Recyklovaný papír, celobarevný, 6 bar. Obr. , 3 perokresby. Zdarma.

Uchovatelé

Uchovatel G.E. 374 01

Nabízí.

Podobné odrůdy

Nahoru