Gengel o.p.s. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

Gengel 1998-2018  

KNI021  

Popis

Přehled událostí z historie společnosti Gengel, která se věnuje záchraně a uchování původních odrůd. Souhrn vybraných významných i méně významných událostí z dvacetileté historie Gengelu, obálky připravených tiskovin, výběr ze získaných starých, krajových a rodinných odrůd z jednotlivých let a další. Vyšlo elektronicky jako součást Zpravodaje biodiverzity a uchování starých odrůd č. 6/2018. Formát A4, osm stran, celobarevně, 33 obrázků.

Uchovatelé

Uchovatel G.E. 374 01

Nabízí.

Podobné odrůdy

Nahoru