Gengel o.p.s. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

Další informace

Informace o starých odrůdách a netradičních druzích rostlin uveřejňujeme v současné době pravidelně na dvoustraně v měsíčníku pro trvale udržitelný život „Bio“ . Adresa redakce a objednávky: VH Press, Jungmannova 1403, 500 02 Hradec Králové, tel. 608 476 828 e-mail: vhpress1@seznam.cz nebo bio.noviny@tiscali.cz, www.bio-mesicnik.cz. Bioměsíčník lze objednat v tištěné podobě nebo v elektronické – pdf k zasílání domů, k dostání je také v prodejnách zdravé výživy.


Nahoru