Gengel o.p.s. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

Jak se zapojit

Jak sami můžete pomoci při uchování starých a krajových odrůd?


- vybrat si jednu či několik starých odrůd ze Seznamu a zkusit je vypěstovat na své zahrádce

- dlouhodobě pěstovat a sledovat svou odrůdu(y) – patronát nad odrůdou

- zasláním semen Vaší odrůdy, kterou v rodině dlouho pěstujete (pěstovala ji už třeba vaše babička ) tak, aby se dostala k dalším lidem a uchovala i na jiných místech. Připojením informací o jejím původu, historii, pěstitelských zvláštnostech a tradičním domácím využití lze uchovat i nehmotné dědictví s ní spojené. Viz Hledáme přeživší odrůdy

- nabízet přímo staré odrůdy jako aktivní pěstitel v Seznamu

- poskytnutím informací o krajových a starých odrůdách - uvítáme např. starší literaturu zahradnickou a zemědělskou, katalogy semenářských firem, národopisné spisy (knihy odkoupíme nebo uvítáme zapůjčení) ale také osobní vzpomínky

- finančním darem – viz Dary na naši činnost

- pomocí při přesetí a namnožení jedné (či vícero) odrůdy podle našeho výběru – máte-li na zahrádce kousek místa a chcete jí věnovat trochu svého času a námahy

- zapojit se do studie o přínosu sítě Gengelu pro agrobiodiverzitu - viz Studie agrobiodiverzity
Nahoru