Gengel o.p.s. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

Fazolový dotazník

Zde najdete fazolový dotazník, určený pro bližší popis znaků a vlastností dané odrůdy.

Vzor fazolovy dotaznik v PDF

Fazolový dotazník.

Jméno odrůdy:

Typ odrůdy: keříčková

tyčková

Jméno a adresa pěstitele + kontakt (telefon, email):

Stanoviště:

Půda: lehká , písčitá

střední, hlinitá

těžká, jílovitá

Nadmořská výška (přibližně v m)

Další charakteristika místa

Charakter počasí během pěstování osiva (dlouhé období sucha nebo deště, teploty ap)

Bylo hnojeno: ano ne

(pokud ano, pak čím)

Zavlažováno ano ne

Výsev: (datum)

ška rostlin (přibližně od - do cm)

První květy (datum cca)

Barva květů

Lusky:

Tvar: rovné

zahnuté

s vlákny

bez vláken

Barva:

nezralé

zralé

Počet semen

v lusku:

Byly rostliny/lusky vzhledem

jednotné

různorodé

Byl dělán výběr?

ano (v jakém směru, znaku?)

ne

Sklízeno:

a) postupně probírkou suchých lusků (datumy cca od – do)

b) jednorázově (datum)

Napadení chorobami nebo škůdci: ano ne

(je-li známo, název choroby či škůdce)

Jak jste byli celkově spokojeni s odrůdou (výnos, odolnost, ranost apod)?

Poznámky, doplňky, postřehy apod.

Vyplňování dotazníku je snadné - zakroužkujte co souhlasí, popisné kolonky stručně vyplňte. Po sezóně ho vyplněný přiložte k namnoženým fazolím a pošlete prosím na adresu: GENGEL, Veselka 52, 374 01 Trhové Sviny. Děkujeme.


Nahoru