Gengel z.ú. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

Odkazy

Ovocná školka Bojkovice

Nabídka starých odrůd jabloní (např.Panenské české, Jadernička, Smiřické vzácné aj), hrušní (např. Krvavka, Muškatelka letní aj) slivoní, a dále řada netradičních druhů ovoce (mišpule, kdouloň, sladkoplodý jeřáb, oskeruše, moruše, jedlý kaštan, dřín aj). Rostliny pochází ze školky v Bílých Karpatech, kde se hospodaří přírodě přátelskými tradičními postupy. Osobní odběr stromků i zasílání poštou po celé ČR.

http://www.stareodrudy.org/BIO - měsíčník pro trvale udržitelný život

Měsíčník s příspěvky o ekologickém zemědělství a biopotravinách, ekologii, biozahradě a také s informacemi o starých odrůdách a netradičních druzích, zkušenosti pěstitelů starých plodin. Bio-měsíčník je možné získavat v tištěné podobě (formou předplatného nebo např. v prodejnách zdravé výživy) nebo i v elektronické podobě v pdf.

http://www.bio-mesicnik.cz/


Nahoru