Gengel z.ú. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

Přehled projektu Staré odrůdy ve školách

 

Školy zapojené do projektu

Inspirace od škol zapojených do projektu

Fotogalerie

 

Staré odrůdy ve školách


Ve sbírce Gengelu i dalších pěstitelů se nashromáždila řada cenných a zajímavých starých, krajových i rodinných odrůd užitkových rostlin. Naším cílem je tyto odrůdy nejen uchovávat, šířit, pěstovat a semenařit, ale také předávat informace o nich a šířit povědomí o důležitosti a smyslu jejich pěstování v dnešní době. Význam zapomenutých mizejících odrůd není jen zemědělský, ale mají důležité postavení i v oblasti národopisné, jazykové, kulinářské, náboženské, léčitelské, krajinářské apod. Provázejí nás od nepaměti a je v nich ukryt cenný kulturní odkaz našich předků, z něhož mohou čerpat budoucí pokolení.

Považujeme za důležité vrátit tyto odrůdy opět do našich zahrad, začít je aktivně pěstovat i užívat. Decentralizované pěstování na různých místech, v různých podmínkách a různými způsoby zajišťuje dostatečnou variabilitu, odolnost a životaschopnost jednotlivých odrůd. Pro přežití starých a krajových odrůd je také klíčové, aby k nim mladá generace měla vztah, aby rozuměla hlubším souvislostem a provázanosti života člověka s životem kulturních rostlin. Při pěstování a semenaření starých odrůd se zapojíte do záchrany cenného kulturního bohatství, pěstování těchto plodin však může být i praktickou pomůcku při výuce. Žáci si osvojí důležité praktické dovednosti, mohou vnímat souvislosti a propojení jednotlivých prvků v koloběhu ročních období a životní cykly i proměnlivost rostlin od semene k semeni. Ti starší mohou srovnávat rozdílné odrůdy, např. hrách s malými lusky a s lusky obřími (odrůda ‚Weggisský‘ a „Obří z Hořic“ – pomyslný David a Goliáš) či sledovat a porovnávat vlastnosti mezi starými a moderními odrůdami, což je zajímavé např. u obilovin (dlouhostébelné staré odrůdy a moderní sorty s krátkým stéblem). 

Možnost navázat praktickou spolupráci s mateřskými, základními i středními školami při pěstování a semenaření starých odrůd vnímáme proto jako oboustranně obohacující.

  

Semínka i doprovodné materiály k projektu posytujeme nově zapojeným školám zdarma.

 

Jak se zapojit?

 

Cílem pěstování starých odrůd ve školách je zejména seznámit se s tradičními kulturními plodinami a základními znalostmi z oblasti semenaření. V centru pozornosti nestojí výsledek a zisk, jako spíše samotný proces poznávání a zkoumání. Nebojte se tedy neúspěchu. Zejména v prvních letech je možné zkoušet různé druhy i odrůdy, postupy pěstování a osivaření a postupně nabývat semenářské dovednosti. Každý pěstitel musí počítat s nepřízní počasí i s případnými chorobami a škůdci. Právě tvořivým překonáváním těchto překážek se můžeme něco nového naučit. Podporu v podobě semínek zdarma vám proto poskytneme až třikrát za sebou, poté byste již měli být schopni se zapojit do výměnné sítě a nabídnout své přebytky ostatním školám, případně veřejnosti.

 

Jako škola se můžete do pěstování a semenaření starých odrůd zapojit následujícími způsoby:

a) jako pěstitelé odrůd: vybranou odrůdu/y budete jen pěstovat a semenařit, případné přebytky semen pak ve stanoveném termínu posílat zpět do Gengelu;

b) jako uchovatelé odrůd: vybranou odrůdu/y budete nejen pěstovat a semenařit, ale také přímo sami nabízet ostatním školám či jiným zájemcům z řad veřejnosti. V tomto případě zde bude zveřejněna adresa školy a podmínky, za nichž poskytujete osivo těchto odrůd, viz příklady současných uchovatelů zde;

c) jako patroni odrůd: nad vybranou odrůdou/ami převezmete záštitu, vybranou odrůdu/y budete dlouhodobě pěstovat a semenařit, budete ji pozorovat, vést o ní zápisy, přebytky osiva buď posílat do Gengelu, případně poskytovat dalším zájemcům.

 

Po skončení vegetační sezóny do 30. 10. posílejte na Gengel (o.p.s Gengel, Veselka 52, 374 01 p. Trhové Sviny) zpět přebytky vypěstovaných semen.

Každý rok vám v elektronické podobě pošleme dotazník, kam zaznamenáte seznam odrůd, jejichž semena chcete nabídnout ostatním školám nebo jiným zájemcům z řad veřejnosti, a podmínky jejich poskytnutí, jak se vám dařilo pěstování jednotlivých odrůd, zda a jakou formou budete pokračovat v projektu, případně údaje o meziškolní výměně semen atd.

Můžete přiložit další informace, které chcete sdílet, vítány jsou např. fotografie, výsledky vašich pozorování či různé experimenty a tipy, jak jste využili pěstování starých odrůd při výuce apod.

 

Na koho se obrátit?

 

Pokud se chcete zapojit do projektu Staré odrůdy do škol, kontaktujte přímo hlavní koordinátorku projektu Mgr. Adélu Hrubou na emailu: andelah@email.cz
O semena můžete každý rok žádat nejpozději do 20. 1.

 

V úvodní zprávě, prosím, uveďte:
- základní specifikaci svých pěstitelských podmínek (úrodné teplejší nížiny / drsnější poloha),
- přibližný počet druhů, které byste rádi semenařili,
- a zda jste, či nejste schopni sklízet semena i během letních prázdnin,
např. „Naše škola leží v podhůří, pozemek je větrný, jarní mrazíky časté. Zvládneme vypěstovat 3 odrůdy, zajímá nás len, hrách a obiloviny. Semena můžeme sklízet i o prázdninách, náš školník je nadšený zahrádkář, a navíc se nám podařilo navázat spolupráci s rodiči, kteří nemají vlastní zahrádku a docházejí na náš pozemek.“

 

Staré odrůdy  poskytujeme školám zdarma maximálně po tři pěstební sezóny, poté můžete získat další osivo např. od gengelských uchovatelů viz přehled současných uchovatelů zde  nebo výměnou přímo od škol zapojených do projektu, jejich nabídku naleznete zde.

 

Které plodiny lze pěstovat?

 

Pro každou školou se snažíme vybírat odrůdy s ohledem na zkušenosti s pěstováním, ty, které se nejvíce hodí do daných podmínek či mají nějaký vztah ke konkrétnímu regionu apod. Jsou to zejména obecně známé, pěstitelsky i semenářsky jednoduché a nenáročné druhy jako keříčkové i tyčkové fazole, dále hrách, salát, rajčata, papriky, ředkvičky aj nebo polní druhy jako mák, len či obiloviny. Jejich vypěstování mohou úspěšně zvládnout i začínající zahradníci. Kromě jednoletých druhů jsou k dispozici i některé trvalky. Maximální počet pěstovaných odrůd na školu a rok byl stanoven na 5 odrůd (4 ze semen + 1 vegetativní ve formě sazenic, řízků, odkopků apod.).

 

Snahou je rozdělit odrůdy mezi více pěstitelů, v ideálním případě jednu odrůdu uchovává několik různých škol a dalších uchovatelů, kteří vzájemně spolupracují, vyměňují si zkušenosti a tipy na ošetřování i využívání rostlin. Kontakty na školy zapojené do projektu naleznete zde.

 

Kdy dostanete semínka a doprovodné materiály k projektu?

 

Semínka rozesíláme hromadně jednou ročně na začátku února (uzávěrka 20. ledna). V elektronické podobě zašleme i doprovodné materály, které můžete při semenaření s dětmi využít – vysvětlení základních pojmů, návody na semenaření převzatých odrůd, tipy na pozorování, pokusy a různé aktivity spojené s pěstováním plodin, Úvahy skřítka Gengelu se souhrnem hlavních zásad pro semenáře-začátečníky a pro menší děti Pohádku skřítka Gengelu.

 

Na požádání vám k semínkům zdarma přibalíme i tiskoviny z naší Knihovničky, doporučujeme zejména publikaci Pěstujeme si vlastní semínka a velkoplošné plakáty Obrazová mapa odrůd, Obrazová mapa fazolí, Mapa máku  a Krása starých plodin, které se hodí např. k vyvěšení na školní nástěnky.

 


Nahoru