Gengel o.p.s. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

Služby

Po  vzájemné dohodě také nabízíme:

Přednášky k tematice starých a krajových odrůd.

Příprava informačních panelů o starých a krajových plodinách a uchování rostlinné biodiverzity.

Přednášky a poradenství k biozahradě, domácímu ekologickému pěstování, semenaření.

Návrhy druhů a odrůd starých plodin pro ukázkové osevy polí a zahrad v různých historických epochách (včetně možnosti dodávky osiv a sazenic starých odrůd).

V roce 2014 jsme staré, krajové a další odrůdy poskytli, kromě zájemců z řad veřejnosti, také některým organizacím a institucím, např.:

Původní odrůdy obilovin a dalších plodin pro ukázková políčka, slavnostní dožínky aj. - Envicentrum pro krajinu Vysoké Pole http://www.prokrajinu.eu/

Staré plodiny pro ukázkové pěstování v ekocentru a výměnnou burzu s partnerským statkem v Německu - Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb http://www.skolnistatekcheb.cz/domu

Pokusné pěstování starých a krajových odrůd polních plodin a zeleniny v podmínkách ekologického zemědělství podhorské oblasti - Bemagro a.s., Malonty http://www.bemagro.cz/

Klasové vzorky krajových a dalších obilovin, včetně textů a fotodokumentace pro výstavu o chlebu v roce 2015 - Muzeum Jihovýchodní Moravy Zlín http://www.muzeum-zlin.cz/cs/

Soubor makových odrůd pro potřeby Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity a další výzkum – OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., pracoviště Opava Výzkumný ústav olejnin Opava http://www.oseva-vav.cz/

Fazole, obiloviny a další druhy, projekt Vojákové fazole ve spolupráci s další uchovatelkou odrůd Gengelu - Základní škola Bobrová http://www.zsbobrova.eu/

V roce 2015 jsme staré, krajové a další odrůdy poskytli, kromě zájemců z řad veřejnosti, také některým organizacím a institucím, např.:

Krajové, staré, rodinné a jiné odrůdy fazolu obecného, fazolu šarlatového a fazolu měsíčního pro ukázkové a výchovně vzdělávací účely – Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, Otnice

Soubor původních, rodinných aj makových odrůd pro studijní a výzkumné účely - zpracování diplomových prací studentů (např. srovnání se současným komerčním makovým sortimentem) – Česká zemědělská univerzita v Praze http://www.czu.cz/cs/

Krajové odrůdy ječmene jarního pro Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiverzity – Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. http://www.vukrom.cz/

Jarní formy obilovin, luskovin, přadných rostlin aj. pro botanickou zahradu školy, vyúku a výchovně vzdělávací účely – Česká zemědělská akademie Humpolec http://www.cza-hu.cz/

Soubor starých, krajových aj. obilovin, luskovin, zelenin, olejnin, technických plodin i plevelů (včetně fotodokumentace) pro ukázkové pěstování na historickém statku Lüftnerka v Zoologické a botanické zahradě města Plzně - spolek IRIS-Sdružení přátel ZOO a BZ města Plzně http://www.iris-zooplzen.cz/


Nahoru