Gengel z.ú. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

Návody pro výběr odrůd

Pokud potřebujete pomoci s výběrem odrůd, můžete využít následující texty:

1) Pomocník při výběru odrůd


Jakou odrůdu zvolit pro daný účel

Východiska pro volbu odrůd mohou být rozličná, tak, jak jsou rozdílní jednotliví pěstitelé. Jde se orientovat již podle názvů jednotlivých odrůd (jména někdy vystihují podstatné znaky odrůdy), podle zobrazených fotografií (zdařilá fotka napoví někdy více než dlouhý popis), ale i podle uvedených slovních popisů (jednou velmi stručných, podruhé podrobnějších) a dalších hledisek.

Tento Pomocník je také ke stažení ve formátu PDF: Pomocník pro výběr odrůd v PDF s obrázky vybraných odrůd

2) Rozdělení odrůd u vybraných druhů


    U vybraných druhů plodin v gengelské sbírce jsme odrůdy pro lepší přehlednost rozdělili do skupin podle různých hledisek. Dělení je například podle velikosti sklízených částí (např. velké a malé hlávky u salátu), způsobu využití (např. fazole na zeleno a fazole na sucho), barvy plodů (např. rajče červenoplodé, žlutoplodé) apod. I když je rozdělení jen přibližné a v rámci gengelských odrůd uvedeného druhu/ skupiny, přesto může napomoci při výběru.
    Do výběru jsme zařadili ty druhy, které jsou v Gengelu odrůdově početněji zastoupeny. Jedná se o salát, hrách, fazole, rajče, len, mák, brambory, papriku a česnek. Volně tak navazujeme na Pomocník pro výběr odrůd, který jsme přinesli ve Zpravodaji starých odrůd č. 4/2020. V něm jsou gengelské odrůdy členěny např. podle původu z jednotlivých krajů českých zemí i Slovenska, přitažlivosti pro opylovače nebo náročnosti při semenaření.

Tento text je ke stažení:

ve formátu PDF s obrázky: Příloha zpravodaj.pdf

ve formátu PDF bez obrázků: Rozdělení odrůd u vybraných druhů


Nahoru