Gengel o.p.s. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

Sbíráme sáčky od semen

Sbíráme prázdné sáčky od zeleniny

Pro archiv Gengelu hledáme prázdné sáčky od osiv zeleniny, bylin, květin a dalších plodin. Pokud možno zachovalé (nejlépe neroztrhané, aby šlo přečíst údaje na sáčku a byl zachován i obrázek, ale mírné poškození nevadí). Vše od běžných současných odrůd, tedy sáčky nové, novější ale samozřejmě velmi vítány jsou také starší pytlíčky, od odrůd již zmizelých, uložené dlouho někde v šuplíku a již zažloutlé. Mohou být jak od českých a moravských osivářských firem tak ze zahraničí, konvenční i v biokvalitě, také nevybalené a nevyužité sáčky, kterých jsme nakoupili více než jsme spotřebovali a již jim prošla záruka.

Sáčky prosím zasílejte na adresu: Gengel, Veselka 52, 374 01 Trhové Sviny, (tel. 386 321 617), děkujeme předem.

Více informací článek Proměny osivových sáčku Bioměsíčník 10 2013 zde


Nahoru