Gengel o.p.s. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

O objednávání

Doporučení pro výběr

Závazek (Podmínky získání semen)

Úhrada

U koho objednávat

Kdy semena rozesíláme

Zrušení objednávky

Množství semen

Doporučení pro výběr

Označení „Patrimonium“ je u odrůd, zasluhujících si zvláštní pozornosti. Jsou to odrůdy pocházející a pěstované v našich českých zemích a na Slovensku, ale i v krajích, které k nim historicky v minulosti náležely a s nimiž sousedily nebo se kterými jsme byli ve spojení. Pokud chcete přispět k uchování kulturního dědictví, jež staré a krajové odrůdy představují, doporučujeme zvolit některou z takto označených. Otazník uvádíme u odrůd, jejichž původ je nejistý, chybí o nich dostatek informací, jedná se o odrůdu neznámého původu. Otazník je uveden i tam, kde není jistota v některé vlastnosti odrůdy, jejím botanickém zařazení aj.

Doporučujeme: Jste-li začátečníci, volte prosím raději snadněji množitelné druhy a objednávejte jich přiměřené množství („méně je někdy více“). Odrůdy zde uvedené nejsou myšleny jako úplná náhrada běžně pěstovaných odrůd (komerčně dostupného sortimentu), ale spíše jako jeho doplnění a rozšíření.

Při výběru odrůd/druhů také doporučujeme, abyste si předem ujasnili, jaké pěstitelské podmínky máte u Vás k dispozici (např. půda, teplota, srážky...), k jakému účelu plánujete odrůdu/druh využívat, jak velkou péči jí máte možnost věnovat, jak je semenářsky náročná, je-li samosprašná, či cizosprašná a zda ji případně nabízí více uchovatelů (pak volit dle možností pěstitele-uchovatele, který hospodaří v podobných podmínkách jako Vy).

Pravděpodobně neexistuje žádná ideální odrůda, která by se hodila do všech podmínek, odolávala všem chorobám a škůdcům, měla zároveň vysoký výnos, vynikající chuť i dlouhou skladovatelnost, byla využitelná pro mnoho různých způsobů použití atd. Existující, skutečné odrůdy mají každá vždy své přednosti a nedostatky, jedna má třeba vysoký výnos, ale mdlejší chuť, zatímco druhá výnos nevelký, ale chuť vynikající...

Výsledek pěstování lze odhadnout jen přibližně. Jak se ta která odrůda bude v konkrétních podmínkách chovat, záleží na mnoha okolnostech (např. termínu výsevu, způsobu ošetřování, závlaze, průběhu počasí v daném roce, vlivu okolních kulturních i planých rostlin atd. atd.).

Náhrada odrůdy: Semena se posílají vždy do vyčerpání zásob, v případě nutnosti může být odrůda nahrazena jinou.

Pokud plánujete objednat odrůdy ze Seznamu pro Vaši organizaci (ekologické sdružení, pedagogická instituce aj.), předem nás, prosím, kontaktujte, abychom Vám poradili a dohodli se např. na tom, které sorty jsou pro dané podmínky a účel nejvhodnější, jak budou společně prezentovány apod.

Závazek (Podmínky získání semen)

Podmínkou je:

-pěstovat pouze pro domácí, nekomerční účely - viz Dohoda o poskytnutí odrůd/druhů

-vypěstovat na semeno, přebytky semen zaslat zpět současně se stručnou zprávou o pěstování - viz Vrácení semen a pěstitelská zpráva

DOHODA O POSKYTNUTÍ ODRŮD/DRUHŮ

Staré, krajové a další podobné odrůdy představují svého druhu všeobecný kulturní statek, který je určen k využití pro všeobecné blaho, obecný prospěch. Účelem a cílem uvedení nabídky těchto odrůd zde je především ochrana a zachování bohatství kulturních rostlin a využití pro individuální soukromou spotřebu pěstitele. Pouze po vzájemné dohodě mezi Gengel o.p.s. a zájemcem-příjemcem mohou být uvedené odrůdy/druhy využity také pro účely výzkumné a vědecké, výchovné či vzdělávací. Odrůdy tak zůstávají volně k dispozici všem a příjemce na ně nebude uplatňovat žádnou formu duševního vlastnictví. Pro případ, že na základě poskytnutých odrůd/druhů budou vytvořeny publikace apod., očekává Gengel o.p.s., že bude vždy uveden původ odrůd/druhů a že mu publikace či její kopie bude poskytnuta. Příjemce odrůd, který poskytne v duchu této dohody odrůdu/druh dalším případným příjemcům, se zavazuje informovat je o této dohodě a zajistit, aby se jí plně řídili i oni. Každý, kdo získává zde uvedené odrůdy, souhlasí s výše uvedenou dohodou a zavazuje se tím plnit tyto podmínky. Tyto zásady vycházejí z mezinárodních úmluv o ochraně rozmanitosti života.

VRÁCENÍ SEMEN A PĚSTITELSKÁ ZPRÁVA

Podmínkou získání rostlin je pokusit se je vypěstovat a dále namnožit, nasemenařit (a osvědčí-li se Vám, je můžete i dále pěstovat a udržovat). Po skončení sezóny pak vrátit vypěstované přebytky semen spolu se stručnou zprávou o pěstování. Smyslem je uchování a další šíření odrůd. Vracejte semena vždy tomu uchovateli, od kterého jste semena získali. Namnožená semena a zprávu odešlete zpět, prosím, do 31. října. Namnožená semena při vrácení označte jménem druhu a odrůdy, kódem, rokem sklizně a svým jménem. Odrůdu je nutno při vrácení označit jednoznačně – nestačí tedy napsat kupř. „Bílý mák“, ale je nutno uvést např. „Bílý mák I (Pardubicko)“, PAP001. Pokud nelze semena sklidit letos (např. dvouleté druhy) podmínka vrácení semen se přesouvá na příští rok.

Zachovávejte, prosím, vždy celé a přesné názvy odrůd, tak jak jste je získali ze Seznamu starých plodin Gengelu a názvy neměňte! Názvy odrůd je třeba zachovat, když je vracíte namnožené Gengelu, i když si je udržujete a přeséváte jen Vy sami doma na zahrádce a také v případě, že odrůdu předáváte někomu dále. Je to důležité mimo jiné pro dohledání původu odrůd, nebo aby přejmenováním nevznikaly „nové“ staré odrůdy.

Při vrácení, prosím, použijte průhledné plastové sáčky, které umožňují rychlé přehlédnutí stavu a množství semen. Ideální jsou sáčky s tzv. zámkem (uzávěrem), umožňující neprodyšné uzavření semen. Semena balte vždy dobře vyčištěná a vysušená (aby neplesnivěla), velmi děkujeme. Při zpátečním posílání uveďte vždy svou adresu a telefon, stejné jako při objednávce.

Úhrada

Gengel - elektronické objednání:

  • Úhrada za semena je 31 Kč.
  • Úhrada za vegetativní části je 65 Kč.

  • Poštovné za semena a publikace je 27 Kč.
  • Poštovné za malé vegetativní části (např. šalotka apod.) je 54 Kč.
  • Poštovné za větší vegetativní části (např. brambory apod.) je 83 Kč.

Vegetativní části zasíláme doporučeně.
Pokud si objednáváte semena i vegetativní části, platí poštovné za vegetativní části.

  • Balné za semena je 25 Kč.
  • Balné za vegetativní části je 32 Kč.

Poštovné na  Slovensko (balné a další podmínky jsou stejné jako v ČR):

  • Poštovné za semena a publikace: 91 Kč
  • Poštovné za malé vegetativní části: 235 Kč
  • Poštovné za velké vegetativní části: 426 Kč

Po odeslání objednávky dostanete e-mailem údaje k platbě. Po zaplacení prosíme o trpělivost a důvěru, neboť rozesílku řešíme vždy hromadně na začátku dalšího měsíce.

Ostatní uchovatelé mohou mít podmínky vlastní (pokud není uvedeno jinak - viz podmínky u jednotlivých uchovatelů).

U koho objednávat

U každého druhu/odrůdy je uvedena zkratka uchovatele (podtržené písmo s iniciálami na konci popisu odrůdy – uchovatel X.Y. 123 45). seznamu uchovatelů pak najdete adresu (příp. i další kontakt) toho, kdo tuto odrůdu/druh nabízí. Tomu si pak o ni napište současně se splněním podmínek zaslání semen.

 Kdy semena rozesíláme

U elektronickou cestou z Gengelu objednaných odrůd a tiskovin rozesíláme jednou měsíčně, vždy na počátku následujícího měsíce.

Posíláme pouze zásilky jejichž platbu jsme do konce předchozího měsíce obdrželi na účet.

Objednávky, jejichž platbu neobdržíme do konce následujícího měsíce, automaticky rušíme.

OSTATNÍ UCHOVATELÉ

Jednotliví uchovatelé mohou nabízet zaslání individuálně – čtěte jejich podmínky viz údaje v seznamu uchovatelů.

 Zrušení objednávky

Vyhrazujeme si právo objednávku zrušit.

 Množství semen

Množství semen, které se posílá, by Vám mělo stačit na jejich namnožení pro Vaše individuální potřeby. Liší se třeba dle velikosti semen (obecně menší množství např. fazol větší až velké množství semen u drobnosemenných, jimiž je např. mák), obtížnosti jejich získání, množství zásoby u uchovatele apod. Přes všechnu péči a zodpovědnost se může někdy stát, že semena nebudou dostatečně klíčivá či životaschopná – v tom případě prosíme o pochopení a toleranci. Věřte, že každý uchovatel se snaží nabízet semena klíčivá.


Nahoru