Gengel z.ú. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

O objednávání

Doporučení pro výběr

Závazek (Podmínky získání odrůd)

Úhrada

U koho objednávat

Kdy odrůdy rozesíláme

Doprava

Zrušení objednávky

Množství semen a vegetativních částí

Doporučení pro výběr

Označení „Patrimonium“ je u odrůd, zasluhujících si zvláštní pozornosti. Jsou to odrůdy pocházející a pěstované v našich českých zemích a na Slovensku, ale i v krajích, které k nim historicky v minulosti náležely a s nimiž sousedily nebo se kterými jsme byli ve spojení. Pokud chcete přispět k uchování kulturního dědictví, jež staré a krajové odrůdy představují, doporučujeme zvolit některou z takto označených. Otazník uvádíme u odrůd, jejichž původ je nejistý, chybí o nich dostatek informací, jedná se o odrůdu neznámého původu. Otazník je uveden i tam, kde není jistota v některé vlastnosti odrůdy, jejím botanickém zařazení aj.

Doporučujeme: Jste-li začátečníci, volte prosím raději snadněji množitelné druhy a objednávejte jich přiměřené množství („méně je někdy více“). Odrůdy zde uvedené nejsou myšleny jako úplná náhrada běžně pěstovaných odrůd (komerčně dostupného sortimentu), ale spíše jako jeho doplnění a rozšíření.

Při výběru odrůd/druhů také doporučujeme, abyste si předem ujasnili, jaké pěstitelské podmínky máte u Vás k dispozici (např. půda, teplota, srážky...), k jakému účelu plánujete odrůdu/druh využívat, jak velkou péči jí máte možnost věnovat, jak je semenářsky náročná, je-li samosprašná, či cizosprašná a zda ji případně nabízí více uchovatelů (pak volit dle možností pěstitele-uchovatele, který hospodaří v podobných podmínkách jako Vy).

Pravděpodobně neexistuje žádná ideální odrůda, která by se hodila do všech podmínek, odolávala všem chorobám a škůdcům, měla zároveň vysoký výnos, vynikající chuť i dlouhou skladovatelnost, byla využitelná pro mnoho různých způsobů použití atd. Existující, skutečné odrůdy mají každá vždy své přednosti a nedostatky, jedna má třeba vysoký výnos, ale mdlejší chuť, zatímco druhá výnos nevelký, ale chuť vynikající...

Výsledek pěstování lze odhadnout jen přibližně. Jak se ta která odrůda bude v konkrétních podmínkách chovat, záleží na mnoha okolnostech (např. termínu výsevu, způsobu ošetřování, závlaze, průběhu počasí v daném roce, vlivu okolních kulturních i planých rostlin atd. atd.).

Náhrada odrůdy: Odrůdy se posílají vždy do vyčerpání zásob, v případě nutnosti může být odrůda nahrazena jinou.

Pokud plánujete objednat odrůdy z Gengelu pro Vaši organizaci (ekologické sdružení, pedagogická instituce aj.), předem nás, prosím, kontaktujte, abychom Vám poradili a dohodli se např. na tom, které sorty jsou pro dané podmínky a účel nejvhodnější, jak budou společně prezentovány apod.

Závazek (Podmínky získání odrůd)

Podmínkou je:

-pěstovat pouze pro domácí, nekomerční účely - viz Dohoda o poskytnutí odrůd/druhů

-vypěstovat na semeno, přebytky semen a vegetativních částí zaslat zpět současně se stručnou zprávou o pěstování - viz Vrácení odrůd a pěstitelská zpráva

DOHODA O POSKYTNUTÍ ODRŮD/DRUHŮ

Staré, krajové a další podobné odrůdy představují svého druhu všeobecný kulturní statek, který je určen k využití pro všeobecné blaho, obecný prospěch. Účelem a cílem uvedení nabídky těchto odrůd zde je především ochrana a zachování bohatství kulturních rostlin a využití pro individuální soukromou spotřebu pěstitele. Pouze po vzájemné dohodě mezi Gengel o.p.s. a zájemcem-příjemcem mohou být uvedené odrůdy/druhy využity také pro účely výzkumné a vědecké, výchovné či vzdělávací. Odrůdy tak zůstávají volně k dispozici všem a příjemce na ně nebude uplatňovat žádnou formu duševního vlastnictví. Pro případ, že na základě poskytnutých odrůd/druhů budou vytvořeny publikace apod., očekává Gengel o.p.s., že bude vždy uveden původ odrůd/druhů a že mu publikace či její kopie bude poskytnuta. Příjemce odrůd, který poskytne v duchu této dohody odrůdu/druh dalším případným příjemcům, se zavazuje informovat je o této dohodě a zajistit, aby se jí plně řídili i oni. Každý, kdo získává zde uvedené odrůdy, souhlasí s výše uvedenou dohodou a zavazuje se tím plnit tyto podmínky. Tyto zásady vycházejí z mezinárodních úmluv o ochraně rozmanitosti života.

VRÁCENÍ ODRŮD A PĚSTITELSKÁ ZPRÁVA

Podmínkou získání rostlin je pokusit se je vypěstovat a dále namnožit, nasemenařit (a osvědčí-li se Vám, je můžete i dále pěstovat a udržovat). Po skončení sezóny pak vrátit vypěstované přebytky semen a vegetativních částí spolu se stručnou zprávou o pěstování. Smyslem je uchování a další šíření odrůd. Vracejte odrůdy vždy tomu uchovateli, od kterého jste je získali. Namnožené odrůdy a zprávu odešlete zpět, prosím, do 31. října. Při vrácení je označte jménem druhu a odrůdy, kódem, rokem sklizně a svým jménem. Odrůdu je nutno při vrácení označit jednoznačně – nestačí tedy napsat kupř. „Bílý mák“, ale je nutno uvést např. „Bílý mák I (Pardubicko)“, PAP001. Pokud nelze semena sklidit letos (např. dvouleté druhy) podmínka vrácení odrůd se přesouvá na příští rok.

Novou objednávku zasíláme až po vrácení odrůd s pěstitelskou zprávou z předchozí objednávky.

Zachovávejte, prosím, vždy celé a přesné názvy odrůd, tak jak jste je získali z Gengelu a názvy neměňte! Názvy odrůd je třeba zachovat, když je vracíte namnožené Gengelu, i když si je udržujete a přeséváte jen Vy sami doma na zahrádce a také v případě, že odrůdu předáváte někomu dále. Je to důležité mimo jiné pro dohledání původu odrůd, nebo aby přejmenováním nevznikaly „nové“ staré odrůdy.

Při vrácení, prosím, použijte průhledné plastové sáčky, které umožňují rychlé přehlédnutí stavu a množství semen. Ideální jsou sáčky s tzv. zámkem (uzávěrem), umožňující neprodyšné uzavření semen. Semena balte vždy dobře vyčištěná a vysušená (aby neplesnivěla), velmi děkujeme. Vegetativní části vracejte zabalené tak, jak jste je dostali (např. cibulky v prodyšném sáčku, křen v neprodyšném sáčku apod.). Při zpátečním posílání uveďte vždy svou adresu a telefon, stejné jako při objednávce.

Úhrada

Gengel - elektronické objednání:

 • Úhrada za semena je 44 Kč.
 • Úhrada za malé vegetativní části (česnek, šalotka, pacibulky česneku, pacibulky živorodé cibule, lilie, řebříček bertrám, levandule, balsamita, meduňka, mořská cibule, muškát, netřesk, pažitka, pelyněk brotan, rozmarýna, šalvěj, šťovík) je 78 Kč.
 • Úhrada za velké vegetativní části (rybíz, brambory, křen, broskvoň-semenáč, libeček, rebarbora, růže, topinambury) je 93 Kč.

Poštovné

 • Poštovné za semena a publikace je 35 Kč*.
 • Poštovné za malé vegetativní části  je 87 Kč.
 • Poštovné za velké vegetativní části  je 99 Kč.

Vegetativní části zasíláme doporučeně.
Pokud si objednáváte semena i vegetativní části, platí poštovné za vegetativní části.

Balné

 • Balné za semena a publikace je 37 Kč.
 • Balné za malé vegetativní části je 45 Kč.
 • Balné za velké vegetativní části je 55 Kč.

Poštovné na  Slovensko (balné a další podmínky jsou stejné jako v ČR):

 • Poštovné za semena a publikace: 100 Kč*
 • Poštovné za malé vegetativní části: 263 Kč
 • Poštovné za velké vegetativní části: 490 Kč

*Poštovné za větší publikace může být vyšší.

Po odeslání objednávky dostanete e-mailem údaje k platbě. Po zaplacení prosíme o trpělivost a důvěru, neboť rozesílku řešíme vždy hromadně na začátku dalšího měsíce. Odrůdy zasíláme jen poštou, osobní vyzvednutí není možné.


Ostatní uchovatelé mohou mít podmínky vlastní (pokud není uvedeno jinak - viz podmínky u jednotlivých uchovatelů).

U koho objednávat

U každého druhu/odrůdy je uvedena zkratka uchovatele (podtržené písmo s iniciálami na konci popisu odrůdy – uchovatel X.Y. 123 45). seznamu uchovatelů pak najdete adresu (příp. i další kontakt) toho, kdo tuto odrůdu/druh nabízí. Tomu si pak o ni napište současně se splněním podmínek zaslání odrůd.

 Kdy odrůdy rozesíláme

U elektronickou cestou z Gengelu objednaných odrůd a tiskovin rozesíláme jednou měsíčně, vždy na počátku následujícího měsíce.

Posíláme pouze zásilky jejichž platbu jsme do konce předchozího měsíce obdrželi na účet.

Objednávky, jejichž platbu neobdržíme do konce následujícího měsíce, automaticky rušíme.

OSTATNÍ UCHOVATELÉ

Jednotliví uchovatelé mohou nabízet zaslání individuálně – čtěte jejich podmínky viz údaje v seznamu uchovatelů.

  Doprava

Zásilky posíláme Českou poštou. Ty, které obsahují pouze semena, posíláme zpravidla jako obyčejnou zásilku (najdete ji ve schránce). Ty, které obsahují alespoň jednu vegetativní část, posíláme doporučeně.

 Zrušení objednávky

Vyhrazujeme si právo objednávku zrušit nebo upravit.

  Množství semen a vegetativních částí

Množství semen a vegetativních částí, které se posílá, by Vám mělo stačit na jejich namnožení pro Vaše individuální potřeby. Liší se třeba dle velikosti semen (obecně menší množství např. fazol větší až velké množství semen u drobnosemenných, jimiž je např. mák), obtížnosti jejich získání, množství zásoby u uchovatele apod. Přes všechnu péči a zodpovědnost se může někdy stát, že semena nebudou dostatečně klíčivá či životaschopná – v tom případě prosíme o pochopení a toleranci. Věřte, že každý uchovatel se snaží nabízet semena klíčivá. Zasíláme jen dvě balení od jedné odrůdy.


Nahoru