Gengel o.p.s. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

Hledáme přeživší odrůdy

I když většina starých, krajových a místních odrůd zanikla, dosud lze ještě tu a tam objevit jejich zbytky, ať už jde o některé zeleniny, byliny nebo ovoce. Proto Vás prosíme o podání informací a zaslání vzorku semen na Gengel, pokud sami pěstujete nějakou odrůdu, která je stará, krajová nebo místní, nebo ji za takovou považujete. Tedy např. takovou, kterou měli na zahrádce Vaši rodiče nebo dokonce už babička, pěstuje si ji nějaká tetka v dědině, případně víte o někom v okolí, kdo ji udržuje.

Důležité je takovou odrůdu též přiblížit uvedením jejích vlastností, informací o ní a to hlavně 1. k čemu se používá, osvědčený recept, na co je dobrá (např. bílý mák do buchet) 2. jaké jsou její typické vlastnosti a znaky (např. rajče dobře odolává chorobám) 3.zvláštnosti při pěstování (např. hrách chce velmi časný výsev) 4. jakým způsobem se k Vám dostala, event. i jakým jménem ji nazýváte, jak dlouho ji asi máte(např. pěstovala ji už moje babička, která si ji přinesla z Moravy). Uvedením těchto informací (nebo alespoň některých, pokud všechny nevíte) pomůžete přiblížit odrůdu nejen nám, ale i dalším případným zájemcům. Pro popis lze využít i tzv. Odrůdového dotazníku, který Vám rádi na požádání zašleme poštou nebo je k dispozici níže.

Gengel tyto odrůdy od svého vzniku v roce 1998 zpřístupňuje dále veřejnosti jako naše společné kulturní dědictví. Informace a semena prosím zasílejte na o.p.s. Gengel, Veselka 52, 374 01 p. Trhové Sviny, tel.:386 321 617. Děkujeme!

Odrůdový dotazník (lze též stáhnout ve formátu pdf: dotaznik.pdf)

O jaký druh rostliny jde ( např. hrách, fazole, žito, salát,..apod.) .......................................................................................

Znáte-li je uveďte i latinské, vědecké jméno.....................................................................................................................

Jméno odrůdy ( znáte-li její původní jméno, jinak jméno pod kterým jste ji dostali příp. nazýváte-li nějakým vlastním pojmenováním

….........................................................................................................

Kdy byla poslaná semena sklizena ( rok).............................................

Jak dlouho tuto odrůdu asi pěstujete (příp. Vaši příbuzní, známí...)....................................................................................

Jakým způsobem a odkud se k Vám dostala?...................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Jaké jsou typické vlastnosti a zvláštnosti této odrůdy? ( např. jaká je barva, tvar plodů a sklízených částí, jak se dá skladovat... a pod.)

...................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................

Jak danou rostlinu zužitkováváte , co z ní vaříte, ev. Váš oblíbený, osvědčený recept...............................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Kdy odrůdu normálně vyséváte a sklízíte (přibližně)...........................................................................

Dále můžete připojit další poznámky a informace, které považujete za zajímavé nebo důležité ..............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................

Vaše jméno a adresa ( vč. PSČ) + telefon, mobil či jiné spojení.....................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................


Nahoru