Gengel o.p.s. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

Poděkování

Všem pěstitelům, kteří se aktivně zapojili a zapojují do pěstování a uchování starých plodin, množí poskytnuté odrůdy, zaznamenávají informace o nich, vracejí semínka do sítě.

Dále děkujeme zejména:

- mladým pomocnicím za jejich nasazení při přípravě a balení osiv pro jarní rozesílání semen

- všem dárkyním a dárcům, kteří nám poskytli staré plodiny, své rodinné odrůdy

- těm, kteří nám poslali prázdné sáčky od semínek

Zvláštní poděkování patří panu Jakubu Brožovi ze přípravu nových webových stránek gengel.cz


Nahoru