Gengel o.p.s. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

Struktura Gengelu

Gengel je obecně prospěšná, nezisková, nevládní organizace v České republice, která usiluje o uchování agrobiodiverzity, její využití i popularizaci u veřejnosti. Společnost navazuje na celou řadu soukromých iniciativ i úsilí nevládních organizací působících v této oblasti. Společnost rozšiřuje staré odrůdy a informace o nich, úzce spolupracuje při pěstování s malopěstiteli, zahrádkáři, biozemědělci, mladými lidmi a dalšími zájemci. Zároveň tak prosazuje myšlenky ekologického zemědělství a ochrany životního prostředí.

Gengel spolupracuje s dalšími aktivními pěstiteli, kteří uchovávají staré a krajové odrůdy v široké síti. Tito pěstitelé-uchovatelé jsou samostatní a nezávislí zůstávají ale spojeni společnými idejemi. Sami pak nabízejí své odrůdy zájemcům o pěstování - nabídka plodin je decentralizovaná. Kontakty na jednotlivé pěstitele-uchovatele i jejich charakteristiky jsou v Seznamu odrůd v oddíle UchovateléGengelovský Seznam starých plodin je nekomerční, svépomocný a vzájemný. Nosnou ideou je uchování odrůd u většího počtu lidí, aby se tak přirozeně udržovala rozmanitost a bohatství starých a krajových odrůd. Snahou je také, aby si lidé odrůdy vzájemně vyměňovali - tedy Seznam nejen využívat k získání semen pro sebe, ale zároveň nabídnout své přebytky jiným. V ideálním případě by to mělo být tak, že nabízející zároveň získává nové zajímavé rostliny ze Seznamu a naopak.


Nahoru