Gengel z.ú. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

Pěstitelské informace

Doporučení jak zacházet s obdrženými semeny a sadbou ze Seznamu starých a krajových plodin

Zachování čistoty odrůdy

Několik poznámek k pěstování a semenaření

Zpráva o pěstování a vrácení namnožených semen

Doporučení jak zacházet s obdrženými semeny a sadbou ze Seznamu starých a krajových plodin

Semena:

Druhy, jež žádají brzké setí (mák, jarní obilí, bob...), vysévejte ihned, jakmile to stav půdy u vás dovolí.

Ozimé druhy (obilí) až v září/říjnu.

Teplomilné plodiny k předpěstování (rajčata a papriky) ihned po obdržení vysít doma či ve skleníku, další teplomilné druhy (dýně, okurky...) pak vysít k předpěstování podobně v průběhu dubna. Výsadba všech těchto plodin ven až po přejití nebezpečí mrazíků, po jejich předchozím postupném otužení.

Dvouleté druhy pro přezimování (například tuřín, mrkev, zelí...) vysévat při pěstování na semeno později než obvykle, aby nepřerostly, protože by se hůře přezimovaly. Dvouletky na semenaření vyséváme tedy zpravidla v červnu až červenci.

Sadba:

Brambory- hlízy dát narašit nebo naklíčit na světle, teplota asi +15 st. a narašené hlízy vysazovat jak je v místě obvyklé.

Sazenice - podle možností ihned zasadit a zalít nebo krátkodobě (několik dní) uložit na chladné a vlhké místo.

Topinambury - ihned vysadit a nebo eventuálně krátkodobě uložit na chladnější místo.

Zachování čistoty odrůdy

Cizosprašné druhy (případně druhy náchylné k cizosprášení), to je ze Seznamu starých a krajových plodin zejména kukuřice, mák, pohanka, žito, bob, dýně, fazol šarlatový, kalebasa, lebeda zahradní, mrkev, zelí, tuřín, petržel, okurky, paprika, ředkev..., je nutno pěstovat v době květu v dostatečné vzdálenosti od sebe (od jiných odrůd téhož druhu), aby nedošlo ke zkřížení.

Při maloplošném pěstování na semeno a příznivém utváření terénu má být pro zachování odrůdové čistoty mezi jednotlivými odrůdami vzdálenost řádově mezi 100-150 až 500 metry  (v závislosti na druhu), což někdy není jednoduché dodržet.

Příznivé utváření terénu znamená, že mezi odrůdami jsou přirozené či umělé překážky jako keře, stromy, budovy; jsou zde kvetoucí rostliny s bohatou nabídkou květů zajímavých pro hmyz a porosty jsou napříč směru větru. Kromě vlastní zahrádky musíme samozřejmě počítat i s okolními zahradami nebo pozemky. Proto lze obecně doporučit u cizosprašných druhů pěstovat v jednom roce jen jednu odrůdu na semeno. Případně, máme-li dispozici zahrádky na různých, dostatečně od sebe vzdálených místech (např zahrádka u babičky, na chatě, u přátel), umístit je na ně.

U samosprašných druhů, to je například ječmen, hrách, fazol obecný, rajčata aj.,

nebezpečí křížení mezi odrůdami nehrozí nebo je minimální a dají se pěstovat na jedné zahrádce současně v několika odrůdách. Přesto je vzájemně umisťujeme raději dále od sebe (alespoň několik metrů, v praxi třeba proložit záhonkem jiného druhu/druhů).

Několik poznámek k pěstování a semenaření

(doporučení zejména pro začínající pěstitele)

 • U citlivých druhů si předpěstujte sazeničky doma v truhlíku na okně nebo ve skleníku apod.
 • Při setí na záhonek si označte řádky (některé z pěstovaných plodin poznáme až podle vzešlých řádků).
 • Ponechte semenům delší dobu k vyklíčení - při setí v řádku lze opatrně odplevelovat mezi řádky. Druhy, které dlouho klíčí, nenechte na záhoně vyschnout (opatrná častější zálivka, přistínění apod.)
 • Některé druhy nejde přesazovat (např. mák) - nutný je výsev na konečné stanoviště.
 • Pro pěstování na semeno nehnojte, vybírejte nejlépe záhony ve staré síle (organicky hnojené předchozí rok), nebo až ve 3.trati (hnojené předloni).
 • Veďte si záznamy o pěstovaných odrůdách.
 • Pěstujte dle možností ekologicky - nepoužívejte umělá hnojiva ani pesticidy.
 • U cizosprašných druhů dbejte na to, aby nedošlo k cizosprášení (viz Zachování čistoty odrůdy).
 • Na semeno sklízejte vyzrálé a zdravé rostliny, sklízejte za sucha; ihned po sklizni označte, o jakou odrůdu jde. Berte osivo vždy z více rostlin, ne pouze z jedné rostliny. Semeno sklízíme z rostlin typických pro danou odrůdu, vitálních, bez napadení chorobami.
 • Dělejte výběr dle možností od setí až do sklizně. Vybíráme na semeno vždy nejlepší rostliny (jedince ne dobře vyvinuté, příliš malé, nevybarvené… spotřebujeme např. na jídlo, zkrmíme domácím zvířátkům a podobně ).
 • Osiva ukládejte vyčištěná a vysušená na suché, chladné a temné místo vždy s popisem druhu, odrůdy a roku sklizně.
 • Ke starým druhům a odrůdám se snažme přistupovat se zájmem, s láskou a citem.

Stručná doporučení k pěstování a semenaření najdete v Seznamu odrůd například u u mák, kukuřice, čočka

K podrobnějšímu studiu semenářství je možné využít staré knihy (například Bílý V.: Semenářství. Návod ku pěstování hospodářských, zeleninových i květinových semen. Zemědělské knihkupectví A. Neubert Praha 1920; Kulišan A. J.: Pěstování semen zeleninových pro vlastní potřebu. Zemědělské knihkupectví A. Neubert, Praha 1916 aj.), zahraniční literaturu (Heistinger A. a kol.: Handbuch Samengaertnerei. Loewenzahn, Innsbruck 2004, The Seed Garden aj.) i naši publikaci  Dostálek P. a kol.: Pěstujeme si vlastní semínka, kterou je možné získat v naší nabídce literatury - viz knihovnička.Zpráva o pěstování a vrácení namnožených semen

Po sezóně Vás prosíme o vrácení namnožených osiv + sepsání stručné zprávy o pěstování, tak jak je uvedeno v Seznamu plodin, a to vždy do 31. října

daného roku, dvouletky a ozimé druhy pak do 31. října roku následujícího.

Ve zprávě o pěstování, prosím, kromě stručného popisu vlastních podmínek pěstování, tj. např. nadmořská výška, půda, způsob pěstování, uveďte:

 • jak u Vás odrůda prospívala, jaký byl její zdravotní stav příp. napadení chorobami - jak vzešla, rychlost vývoje i v závislosti na průběhu počasí (vedete-li si přesnou evidenci pak třeba i data hlavních událostí v jejím životě – např. výsev, vzejití, začátek kvetení, začátek sklizňové zralosti, sklizeň na semeno).
 • jak Vám chutnala, pokud jste ji zkusili využít na konzum („okoštovat“), opět třeba ve srovnání s jinými odrůdami, jaký měla výnos.
 • zda u cizosprašných druhů byla dodržena izolace – tedy přibližně jak daleko byla jiná odrůda téhož druhu.

Ve zprávách o pěstování zkuste také zachytit Váš celkový dojem z odrůdy a třeba některou její typickou vlastnost, ať již z pohledu

pěstitelského či kuchyňského. Čím Vás zejména zaujala, jaké byly její hlavní přednosti nebo nedostatky a zda její vzezření a vlastnosti odpovídaly

popisu uvedenému v Seznamu plodin, nebo jak se případně od nich odlišovaly.Pokyny k vrácení namnožených semen:

1. Semena, prosím, zasílejte zpět vyčištěná a vysušená.
sušení přirozené – je možné u druhů zrajících dříve, v létě (hrách, luštěniny, obilí, bylinky...), například za teplého počasí na půdě pod střechou nebo i venku;
umělé sušení do cca 30-35 st.C – u druhů zrajících později na podzim (tyčkové fazole, kukuřice...) zpravidla doma u zdroje tepla.
2. K balení použijte průhledné plastikové sáčky, které umožňují rychlé přehlédnutí množství a kvality semen. Ideální jsou sáčky s tzv. uzávěrem („zámkem“), které chrání semena proti vlhkosti (lze je koupit např. v papírnictví) – viz obrázky níže. Semena musí být suchá, jinak v neprodyšném sáčku zplesniví!
3. Každou odrůdu popište - popis je možný lístkem dovnitř sáčku nebo samolepicím štítkem s nápisem zvenku. Popsání musí být trvalé a stálé. Uveďte druh, název odrůdy, rok sklizně a své jméno - např. „Tuřín, dumlík, 2014, Jan Novák“ nebo „Fazol tyčkový, Rychlovarka, 2015, Marie Svobodová“.
4. Orientační množství vrácených semen je zhruba tolik, kolik jste dostali. Vrácená osiva použijeme dále pro další pěstitele, systém funguje na základě svépomoci, vzájemného dávání a braní. (Pokud se Vám podařilo namnožit větší množství osiva, můžete takto poslat 1-2 malé balení a zbytek ponechat ve větším sáčku.)
Vegetativně množené druhy (topinambury, brambory aj.): u nich je vrácení dobrovolné. Vzhledem k tomu, že hlízy, cibulky, kořeny apod. dýchají, je nutno je balit jen do prodyšných obalů (papírový sáček, síťový sáček), popis obdobný jako u semen.Při zaslání zpět prosím uvádějte vždy svou celou adresu a kontakt, stejné jako jste napsali ve své jarní objednávce, aby bylo možné

identifikovat, kdo semínka vrací.

Další možností je rozmnožená semena si ponechat a nabídnout je příští rok přímo v Seznamu pro zájemce z řad veřejnosti. V tom případě Vás prosíme

ve stejném termínu taktéž o zprávu, že přihlašujete „svou odrůdu“ do Seznamu + Vaši adresu (semena již nezasílejte). Cenné je nabízet i jen jednu či

dvě plodiny, Seznam je pak pestřejší, bohatší a vzniká více možností pro vzájemné výměny osiv i zkušeností s dalšími pěstiteli.Některé nedostatky objevující se tu a tam při vracení semen a jejich náprava:

 • Semena nejsou dostatečně vysušena a v umělohmotném sáčku pak během krátké doby zplesniví. Správný postup: Semena nutno předem vysušit, u druhů zrajících pozdě na podzim (např. kukuřice) nebo je vybíráme z plodů doma až po sklizni (dýně, kalebasa... ) je třeba dosušit doma u topení, kamen, teplota do 35 stupňů.
 • Nevhodný popisek na sáčku, například popisovačem na CD/DVD, který se ze sáčku snadno stírá, propiskou, která špatně chytá a nejde přečíst. Správný postup: Popisek napsat na papírek a vložit dovnitř sáčku nebo napsat na papírovou samolepku a nalepit na sáček.
 • Záměna odrůd - např. objednáváte-li více odrůd fazolí dojde k záměně, přehození dvou odrůd. Správný postup: dbát na název odrůdy, vést si evidenci během celé sezóny a odrůdy nezaměnit.
 • Pozměnění nebo zkomolení názvu, neúplný název odrůdy. Správný postup: vést celý správný název. Například namísto „rajče plané“správně „rajče divoké červené“ nebo „mák setý bílý“ správně „Bílý mák z Biskoupky“ nebo „ředkev Mnichovská zimní“ správně „ředkev Mnichovská pivní ředkev“ nebo „kukuřice Sucharka“ správně „kukuřice cukrová Sachara“.

Ukázky namnožených semínek vrácených pěstiteli:


Nahoru