Gengel o.p.s. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

Studie agrobiodiverzity

Možnost zapojit se do výzkumné studie

Ve spolupráci s pracovníky z České zemědělské university v Praze bychom chtěli více a podrobněji zjistit, jak působí a jaké vlivy má nabídka plodin v Seznamu starých odrůd Gengelu na rozmanitost rostlin u nás.

Cílem studie pojmenované „Působení sítě Gengel na agrobiodiverzitu v České republice: uchování a šíření starých, krajových a dalších odrůd a opomíjených plodin“ je stanovit, kteří pěstitelé mají o tyto odrůdy zájem, jakým způsobem a kde hospodaří a odkud získávají informace o možnostech pěstování starých a krajových odrůd. Dále zjistit pohnutky, které vedou pěstitele k zájmu o odrůdy nabízené v Seznamu starých plodin Gengelu a jestli při výběru dávají přednost kulturně-historicky cenným (patrimoniálním) odrůdám. Vedle toho určit jaké důvody vedou k objednávání jednotlivých odrůd a též, které odrůdy a druhy plodin se daří dobře množit a vracet zpátky jejich osiva i naopak, které sorty nebo druhy se množí obtížně a nevracejí se zpět, jaké jsou asi příčiny úspěchu i neúspěchu při jejich uchování. Také, zda pěstitelé udržují na svých zahrádkách některé odrůdy získané ze Seznamu starých odrůd Gengelu v minulých letech které to jsou a zda se šíří mezi další zájemce.

Údaje budou zjištěny formou dotazníků, které bychom chtěli přiložit do dopisů k osivům, které jste si objednali. Vyplnění dotazníku je plně dobrovolné a zcela nezávazné. Rozhodnutí, zda dotazník vyplníte či ne, je tedy plně Vašem uvážení.

Pokud otázky zodpovíte, pak prosím přiložte vyplněný dotazník k namnoženým semínkům, která budete posílat po sezóně zpátky na Gengel. V ideálním případě by se k nám na Gengel vracely na podzim dopisy se semínky, pěstitelskými zprávami i dotazníky. Prvotním úkolem je, stejně jako v minulých letech, pokusit se namnožit osiva starých odrůd a sepsat k nim stručnou pěstitelskou zprávu. Podle možností a ochoty též podílet se a spolupracovat na vědeckém výzkumu a v tom případě připojit i vyplněné dotazníky. Dotazníky budu zpracovány anonymně a poslouží jako zdroj informací o vztahu k pěstitelů k starým a krajovým odrůdám a opomíjeným plodinám i přínosu nabídky sítě Gengelu pro jejich uchování. Děkujeme za spolupráci.


Nahoru