Gengel z.ú. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

Sborník - Zpravodaj starých odrůd 2018  

KNI014  

Popis

Sborník obsahuje vytištěná všechna vydaná čísla Zpravodaje biodiverzity a uchování starých odrůd z roku 2018, která vyšla v elektronické podobě jako součást časopisu Bio. Uvedeny jsou zkušenosti pěstitelů starých odrůd v podobě úryvků z jejich dopisů i představení nových odrůdových přírůstků v gengelské sbírce starých plodin. Podrobné portréty dvou starých rybízových odrůd: Holandského červeného a Karlštejnského červeného je představují jak z vědeckého pohledu (vyměření znaků na květech, bobulích apod), tak z hlediska praktických doporučení vhodnosti pro zahradu. Podrobný přehled různých druhů a odrůd našich i zahraničních jeřabin je doplněn praktickými postřehy z jejich pěstování i různými způsoby využití. V rubrice Rostliny kolem nás je Lipový list na občanském průkazu, Růže na povlečení nebo Hvozdíky na míse. Nadčasovým tématům o spojení člověka se světem kulturních rostlin jsou věnovány články Osiva, odrůdy, doteky nebo Rozsévač a dotek jeho ruky. Kromě toho lze ve Sborníku najít i mnohé další články, jako např. Neznámé kapitoly z dějin hrachu Hejzlarová, nebo Zkušenosti studenta semenaření s čistěním salátu a řadu dalších. Sborník má 88 celobarevných stran formátu A4 , je vytištěn na křídovém, hladkém papíře a svázán lepenou vazbou.

Uchovatelé

Uchovatel G.E. 374 01

Nabízí.

Podobné odrůdy

Nahoru