Gengel o.p.s. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

Sborník - Zpravodaj starých odrůd 2021  

KNI025  

Popis


Sborník obsahuje všechna vydaná čísla Zpravodaje biodiverzity a uchování starých odrůd z roku 2021, která byla v elektronické podobě součástí časopisu Bio.
Publikace přináší mimo jiné dvě tematická čísla- č. 4 věnované ovsu (např. Oves – odolná latnatá obilovina, Netoliko koňům dobrý jest obrok, Oves jako symbol mužské lásky, Pěstování a osivaření starých odrůd ovsa aj.) a č. 5 věnované salátu (např. Od lociky kompasové ke kamenáčům, Odrůdy salátu v různých dobách a v různých literárních zdrojích, Nejlépe se každý drž té sorty, která jest v jeho okolí obyčejná (doporučení z roku 1841), Přehled gengelských odrůd salátu, Semenaření salátu v domácích podmínkách aj.) ale také články divizně, křibici (Jak jsem ke křibici „křicy“ přišla) nebo koukolu (O koukolu jako kulturní rostlině…). Podrobně je rozebrán rozsévač z Roudnice nad Labem, přiblíženy jsou také jednotlivé staré a krajové odrůdy v gengelské sbírce.
Tiskovina má 104 celobarevných stran formátu A4, barevnou obálku s obrazem sklizně salátu, je vytištěna na křídovém papíře a svázána pevnou kroužkovou vazbou.

Uchovatelé

Uchovatel G.E. 374 01

Nabízí.

Podobné odrůdy

Nahoru