Gengel o.p.s. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

Sborník - Zpravodaj starých odrůd 2022  

KNI026  

Popis

Vytištěný Sborník Zpravodajů shrnuje všechna čísla vyšlá elektronicky v PDF roku 2022. Má 104 celobarevných křídových stran formátu A4 a je svázán kroužkovou vazbou. Podrobně se v něm zabýváme např. zkušenostmi pěstitelů starých plodin, kteří semenaří a udržují staré odrůdy z Gengelu a navrací jim tak nový život na dnešních zahradách a polích. K rybízům, o nichž se psalo v předchozích letech, se vracíme článkem o množení hřížením. Třetí číslo Zpravodaje v roce 2022 bylo plně věnováno hrachoru setému, zapomenuté luštěnině jihovýchodní Moravy a Slovenska. Ve sborníku najde čtenář také doporučení pro domácí semenaření, zejména v čísle 4. pokyny ke sklízení osivářských záhonů v létě a v čísle 5. pak zásady výběru a uložení dvouletých rostlin na semeno přes zimu. Sborník obsahuje také různé drobnější, ale neméně zajímavé příspěvky. Je to např. obraz rozsévače z čistícího stroje na osiva, příhodu s meruňku v románu Rok na vsi, recept na kvašený křen, srovnání lusků a semen u různých odrůd hrachu a další.

Uchovatelé

Uchovatel G.E. 374 01

Nabízí.

Podobné odrůdy

Nahoru