Gengel z.ú. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

Žito seté  Secale cereale

Žito seté
Žito je tradiční chlebovinou. Z hlediska semenaření je výjimkou mezi obilovinami – je cizosprašné – tedy při maloplošném pěstování odrůd a příznivém utváření terénu (mezi odrůdami jsou přirozené či umělé překážky jako keře, stromy, budovy; porosty jsou napříč směru větru apod.) v okolí ve vzdálenosti nejméně 300m nesmí kvést jiná odrůda žita. Do...
Žito je tradiční chlebovinou. Z hlediska semenaření je výjimkou mezi obilovinami – je cizosprašné – tedy při maloplošném pěstování odrůd a příznivém utváření terénu (mezi odrůdami jsou přirozené či umělé překážky jako keře, stromy, budovy; porosty jsou napříč směru větru apod.) v okolí ve vzdálenosti nejméně 300m nesmí kvést jiná odrůda žita. Doporučit lze v malém spíše pěstování v uzavřeném tvaru typu čtverce nebo obdélníku pro lepší vzájemné opylení rostlin nebo i provádět doopylování, tj. v době květu obden poklepávat na rostliny nebo opatrně přetahovat přes porost provázek, aby se podpořilo opylování.
Číst dál
– klasické vysoké ozimé žito, v roce 2017 poměrně velké zrno, výška 1,7-2 m. od 2016.
– také nazýváno svatojánské žito, trsnaté žito, lesní žito, dvouleté žito aj.
– ozim, odrůda pocházející od německého biologicko-dynamického šlechtitele obilí Schmidta, dlouhostébelné, ale podle literatury na vhodném...
- slovenská krajová odrůda jarního žita z oblasti detvianskej huty.*** dárce o ní napsal. ###„...
– jarní krajová odrůda žita, výška asi 180–190cm, poměrně dost odolné poléhání, tradičně pěstované a okrajově využívané českou...
– krajový sběr křibice z Bystřice nad Olzou z roku 1972, dlouhostébelná, podobná/totožná jako odrůda křibice (SEC005), seto jako ozim, u nás...
- +++krajové slovenské jarní žito+++. jeho dárce o něm uvedl: ### „zasielam vám aj osivo krajovej odrody jarnej raže/žita. odrodu som nazval krigov.
+++– pravděpodobně krajová odrůda jarního žita z valašska.
– jarní žito (secale cereale f.
Zobrazeno 1 - 10 z 10

Nahoru