Gengel o.p.s. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

Teplomilná zelenina a kořeninová rostlina, předpěstujeme sazenice, výsadba po ledových mužích, příp. také do skleníků apod. Zeleninové odrůdy – konzumace běžně známým způsobem. Kořeninové odrůdy – sušíme pro výrobu koření (sušená červená paprika do gulášů, mas apod.), před mletím nebo drcením v hmoždíři musí být paprika zcela suchá (umělé dosušení nutné)! Při práci s pálivými paprikami nutno dbát nejvyšší opatrnosti, nesahat si prsty do očí, nosu apod., pracovat v rukavicích (příp. citlivější osoby může dráždit i samotná přítomnost této papriky, a to i na delší vzdálenost!). Paprika je samosprašná, ale s potenciálem k cizosprášení, mezi odrůdami by v malopěstování měla být vzdálenost alespoň 50m. Vzhledem k tomu, že paprika nepotřebuje k opylení hmyz, je možné izolovat odrůdy pod netkanou textilií. Pozor na křížení sladké zeleninové papriky, je-li v okolí pěstována pálivá odrůda! Na semeno bereme plody z několika zdravých rostlin s dobrou násadou plodů, plody typické, zdravé, plně vyvinuté, pěkné. Zralost se projeví změnou barvy ze zelené obvykle na červenou (případně na žlutou, oranžovou), není nutné posklizňové dozrávání plodů, semena vybereme z rozříznutých plodů např. malou lžičkou a usušíme.

‚Česká raná‘  

CAP010  

S

Popis

– naše stará odrůda papriky, podle literatury: „byla povolena v roce 1952. Plody této odrůdy jsou jehlancovité, s tupým koncem, v technické zralosti bledě zelené až žlutozelené, v botanické červené. Oplodí vzpřímeného plodu je 3-5 mm silné, šťavnaté, příjemné chuti. Rostlina je středně vysoká, s polovzpřímenými lodyhami, středně hustým až hustým olistěním. Je středně raná až středně pozdní. Do červena se vybarvuje jen malé procento plodů. Poskytuje dobré výnosy i v chladnějších polohách, plody jsou však tvarově méně vyrovnané, příjemné, nepálivé chuti.“ (Vlček F. a kol.: Plodové zeleniny. Pěstování a kuchyňská úprava. SZN Praha, 1968). Některé papriky z osiva dárce byly pálivé, odrůda tedy vyžaduje výběr a zkoušení plodů při konzumaci i osivaření! Získáno z genové banky Olomouc, od roku 2006.

Uchovatelé

Uchovatel G.E. 374 01

Nabízí.

Podobné odrůdy

Nahoru