Gengel o.p.s. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

Teplomilná zelenina a kořeninová rostlina, předpěstujeme sazenice, výsadba po ledových mužích, příp. také do skleníků apod. Zeleninové odrůdy – konzumace běžně známým způsobem. Kořeninové odrůdy – sušíme pro výrobu koření (sušená červená paprika do gulášů, mas apod.), před mletím nebo drcením v hmoždíři musí být paprika zcela suchá (umělé dosušení nutné)! Při práci s pálivými paprikami nutno dbát nejvyšší opatrnosti, nesahat si prsty do očí, nosu apod., pracovat v rukavicích (příp. citlivější osoby může dráždit i samotná přítomnost této papriky, a to i na delší vzdálenost!). Paprika je samosprašná, ale s potenciálem k cizosprášení, mezi odrůdami by v malopěstování měla být vzdálenost alespoň 50m. Vzhledem k tomu, že paprika nepotřebuje k opylení hmyz, je možné izolovat odrůdy pod netkanou textilií. Pozor na křížení sladké zeleninové papriky, je-li v okolí pěstována pálivá odrůda! Na semeno bereme plody z několika zdravých rostlin s dobrou násadou plodů, plody typické, zdravé, plně vyvinuté, pěkné. Zralost se projeví změnou barvy ze zelené obvykle na červenou (případně na žlutou, oranžovou), není nutné posklizňové dozrávání plodů, semena vybereme z rozříznutých plodů např. malou lžičkou a usušíme.

„Maďarská štipĺavá“  

CAP009  

S

37,00 Kč

Podmínkou je:

-pěstovat pouze pro domácí, nekomerční účely - viz Dohoda o poskytnutí odrůd/druhů

-vypěstovat na semeno, přebytky semen zaslat zpět současně se stručnou zprávou o pěstování - viz Vrácení semen a pěstitelská zpráva

-objednat maximálně 2 balení od jedné odrůdy

Popis

– kořeninová pálivá až silně pálivá, převislé plody červené barvy, bohatá násada, plod 9–12 cm dlouhý, v průměru asi 1cm, zužující se ke konci. Při práci s touto a dalšími pálivými paprikami nutno dbát nejvyšší opatrnosti – nesahat si prsty do očí, nosu apod., citlivější osoby může dráždit i samotná přítomnost této papriky, a to i na delší vzdálenost! Pěstována v Alenoru s hodnocením: Odrůda se nám líbí, je spolehlivá, nemá nepravidelně ostré plody, je naší domácí feferonkou. Převzatá od Gengelu, který ji dostal od biopěstitele ze Slovenska.

Uchovatelé

Uchovatel G.E. 374 01

Nabízí.

Uchovatel I.L. 790 67 - převzatá odrůda z Gengelu.
Uchovatel J.I.790 64 - původ Gengel, od 2016

Podobné odrůdy

Nahoru