Gengel o.p.s. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

lidově např. švábi, bugárky, pecoky, fazol nachový apod. Je tyčkový, vyžaduje oporu! Různobarevně kvetoucí, semena dosti velká různého zbarvení, typická fialovo-černá, fialová, černá, bílá, jdou použít jako dekorace, pro zhotovení korálků ap., ale dobře i v kuchyni (semena do polévky apod., lusky jsou tuhé). Jedna z nejhojněji se vyskytujících kulturních rostlin, přežívající v domácím pěstování na semeno u řady lidí, často dlouho pěstovány v rodinách. Fazol šarlatový je cizosprašný – při maloplošném udržování odrůd a příznivém utváření terénu (mezi odrůdami jsou přirozené či umělé překážky jako keře, stromy, budovy; jsou zde kvetoucí rostliny s bohatou nabídkou květů pro hmyz, porosty jsou napříč směru větru apod.) ve vzdálenosti nejméně 150m nesmí kvést jiná odrůda.

„Fazorka“  

PHA002  

S

37,00 Kč

Podmínkou je:

-pěstovat pouze pro domácí, nekomerční účely - viz Dohoda o poskytnutí odrůd/druhů

-vypěstovat na semeno, přebytky semen zaslat zpět současně se stručnou zprávou o pěstování - viz Vrácení semen a pěstitelská zpráva

-objednat maximálně 2 balení od jedné odrůdy

Popis

– krajová odrůda z Valašska, směs různě zbarvených fazolí fialovo-černé, příp. černé barvy, „pne se tak vysoko, jak dlouhé jsou palice na oporu“, menší semena, menší lusky, relativně raná, dříve zrající odrůda, tradičně používaná na přípravu polévky nebo „máčky z kyšky“ (omáčka z kyselé smetany). Osvědčila se někde také jako „odolná mrazu“ –jako jediná přežila bez úhony pozdní jarní mrazíky.

Uchovatelé

Uchovatel V.C. 756 24 - v podmínkách Valašské krajiny se jí daří výborně, roste a plody dává za jakéhokoli počasí, jen při příliš suchém a parném létě je dobré ji zavlažovat. Vysévám ještě před "ledovými muži". Původ Gengel. Převzatá odrůda ze sbírky Gengelu.
Uchovatel G.E. 374 01

Nabízí.

Podobné odrůdy

Nahoru