Gengel o.p.s. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

lidově např. švábi, bugárky, pecoky, fazol nachový apod. Je tyčkový, vyžaduje oporu! Různobarevně kvetoucí, semena dosti velká různého zbarvení, typická fialovo-černá, fialová, černá, bílá, jdou použít jako dekorace, pro zhotovení korálků ap., ale dobře i v kuchyni (semena do polévky apod., lusky jsou tuhé). Jedna z nejhojněji se vyskytujících kulturních rostlin, přežívající v domácím pěstování na semeno u řady lidí, často dlouho pěstovány v rodinách. Fazol šarlatový je cizosprašný – při maloplošném udržování odrůd a příznivém utváření terénu (mezi odrůdami jsou přirozené či umělé překážky jako keře, stromy, budovy; jsou zde kvetoucí rostliny s bohatou nabídkou květů pro hmyz, porosty jsou napříč směru větru apod.) ve vzdálenosti nejméně 150m nesmí kvést jiná odrůda.

„Becoky z Návsí“  

PHA323  

S

Popis

– krajová odrůda z pomezí České republiky, Polska a Slovenska. Směs barev v semeni i v květu. V roce 2017 u nás prospívala velmi dobře, valná většina nasazených lusků bez problémů uzrála, výnos dobrý, odrůda byla zdravá. Od soukromé dárkyně.

Uchovatelé

Uchovatel G.E. 374 01

Nabízí.

Podobné odrůdy

Nahoru