Gengel o.p.s. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

– staré odrůdy jsou dlouhostébelné, zejména na živné či hnojené půdě možnost poléhání. Sklizeň viz obiloviny obecně.

‚Česká přesívka‘  

TRI012  

S

Popis

– naše stará odrůda pšenice (T. a. var. milturum) vyšlechtěná ve Stupicích individuálním výběrem z krajové České červené přesívky z okolí Pyšel, možno sít na jaře (záhy) nebo na podzim. Termíny setí je třeba střídat, aby se udržel její přesívkový charakter. Má dobrou pekařskou jakost. Dlouhostébelná. Výška 130-140 cm. Možnost polehání. Do sortimentu zařazena v roce 1922.

Uchovatelé

Uchovatel G.E. 374 01

Nabízí.

Uchovatel Z.D.M. 508 01 - původ Gengel

Podobné odrůdy

Nahoru