Gengel o.p.s. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

– staré odrůdy jsou dlouhostébelné, zejména na živné či hnojené půdě možnost poléhání. Sklizeň viz obiloviny obecně.

‚Postoloprtská přesívka‘  

TRI019  

S

44,00 Kč

Podmínkou je:

-pěstovat pouze pro domácí, nekomerční účely - viz Dohoda o poskytnutí odrůd/druhů

-vypěstovat na semeno, přebytky semen zaslat zpět současně se stručnou zprávou o pěstování - viz Vrácení semen a pěstitelská zpráva

-objednat maximálně 2 balení od jedné odrůdy

Popis

– naše stará odrůda pšenice, vyšlechtěna z krajové odrůdy České červené přesívky z okolí Postoloprt. Poprvé povolena do pěstování v roce 1914. Klas s červeným (červenavým) odstínem, bez osin, odrůda dobré pekařské jakosti. Pro udržení přesívkového charakteru je třeba střídat termíny setí: podzim – jaro. Jako ozim snese i pozdní setbu, při setí na jaře žádá časnou setbu a dostatek vláhy.

Uchovatelé

Uchovatel G.E. 374 01

Nabízí.

Uchovatel J.R. 595 01 - ve vlhkých letech nebo při vyšší dávce dusíku trpí poléháním, neboť výška porostu dosahuje 170 cm. Této nenáročné pšenici stačí pouze dusík fixovaný v půdě po neobilné předplodině (jetel, jetelotráva, brambory).

Podobné odrůdy

Nahoru