Gengel o.p.s. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

– staré odrůdy jsou dlouhostébelné, zejména na živné či hnojené půdě možnost poléhání. Sklizeň viz obiloviny obecně.

‚Branišovická‘  

TRI015  

S

Popis

– stará odrůda pšenice (Branišovická 47 R), dlouhostébelná, z genové banky VURV, od 1995.

Uchovatelé

Uchovatel G.E. 374 01

Nabízí.

Podobné odrůdy

Nahoru