Gengel o.p.s. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

„fialový: Sviňovice ? Schweinetschlag“  

V

Podmínkou je:

-pěstovat pouze pro domácí, nekomerční účely - viz Dohoda o poskytnutí odrůd/druhů

-vypěstovat na semeno, přebytky semen zaslat zpět současně se stručnou zprávou o pěstování - viz Vrácení semen a pěstitelská zpráva

-objednat maximálně 2 balení od jedné odrůdy

Popis

Odrůda Alenoru, jeho popis: (ac 04) Dům sestry Barky, samota na Šumavě, byl zbořen asi koncem 60. let, dnes pouze zbytky zahrady v melancholickém zarostlém prostředí.

Uchovatelé

Uchovatel J.T. 341 92 - omezené množství, převzatá odrůda z Alenoru , od 2016.

Podobné odrůdy

Nahoru