Gengel o.p.s. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

Zvětšit

„Tomkovice vonná“  

S

Podmínkou je:

-pěstovat pouze pro domácí, nekomerční účely - viz Dohoda o poskytnutí odrůd/druhů

-vypěstovat na semeno, přebytky semen zaslat zpět současně se stručnou zprávou o pěstování - viz Vrácení semen a pěstitelská zpráva

-objednat maximálně 2 balení od jedné odrůdy

Uchovatelé

Uchovatel P.V. 289 22 Listy se používají pro ochucení sladkých pokrmů a nápojů a jako vycpávka do vonných polštářů a matrací a na vykuřování. Využívá se také k výrobě známé lihoviny zubrovky. Dávají se také k šatům pro vůni a na odpuzení hmyzu. Tomkovice prospívá na slunečném i polostinném stanovišti, v propustné hlinito - písčité zemině. Mrazuvzdornost do -34°C (zóna 4). Rostlina má velmi agresivní kořenový systém a může stabilizovat náspy, je 40cm vysoká. V ČR je tato travina zařazena mezi kriticky ohrožené druhy rostlin a moje rostliny pocházejí ze zahradnictví Krulichovi.

Nahoru