Gengel z.ú. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

Jednoletá nebo ozimá brukvovitá rostlina s krátkou vegetační dobou, semena v zimě výborná k nakličování doma na vatě apod. Sklizeň podobná jako u obilovin, při přezrání semena vypadávají, výsev brzy na jaře, rychle roste, v květu výška cca ? až 1m.

„Tábor“  

LEP001  

S

Popis

– Botanická zahrada Tábor, asi od r. 2002, získáno jako lnička setá.

Uchovatelé

Uchovatel A.H. 561 85 – původ Gengel, získáno výměnou od uchovatelky J.T., pěstuji od r. 2016.
Uchovatel J.T. 341 92 - původ Gengel
Uchovatel G.E. 374 01

Nabízí.

Uchovatel M.Š. 742 58 - původ Gengel

Podobné odrůdy

Nahoru