Gengel z.ú. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

„pšenice polská“  

TRI018  

S

Popis

– pšenice s velkým zrnem a mohutným klasem, velké množství pluch, jařina, výnos nevelký, omezené množství osiva, pův. Bot. zahrada Tábor.

Uchovatelé

Uchovatel G.E. 374 01

Nabízí.

Nahoru