Gengel o.p.s. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

Pšenice polská  Triticum polonicum

Pšenice polská
– pšenice s velkým zrnem a mohutným klasem, velké množství pluch, jařina, výnos nevelký, omezené množství osiva, pův. bot. zahrada tábor.

Nahoru