Gengel z.ú. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

Dvouletka, kořenová zelenina pěstovaná pro své velké, bílé kořeny nasládlé chuti, výsev v dubnu-květnu, 1. rokem sklizeň kořenů, 2. rokem kvete a nese semeno; cizosprašná, při maloplošném udržování odrůd a příznivém utváření terénu (mezi odrůdami jsou přirozené či umělé překážky jako keře, stromy, budovy; jsou zde kvetoucí rostliny s bohatou nabídkou květů pro hmyz, porosty jsou napříč směru větru apod.) v okolí ve vzdálenosti nejméně 100–150 m nesmí kvést jiná odrůda. Kříží se i s planým pastinákem.

„Z jezuitské zahrady“  

PAS002  

S

Popis

- odrůda pastináku pocházející z Rakouska, bílé, mohutné kořeny, zdravý růst. Od uchovatele R.F. 370 04, od roku 2016.

Uchovatelé

Uchovatel G.E. 374 01

Nabízí.

Uchovatel R.F. 370 04 - ačkoli jsem o něj moc nepečoval, narostly především velké dlouhé kořeny kolem 40-50 cm. Přezimoval bez problémů jako rostoucí v  zemi tak i zakrytý vrstvou zeminy. Přilákal velké množství hmyzu. Semena jsem odebral z asi 15 tvarově nejhezčích a větších kořenů.

Nahoru