Gengel o.p.s. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

- další viz Vegetativně množené druhy

„česnek medvědí“  

Podmínkou je:

-pěstovat pouze pro domácí, nekomerční účely - viz Dohoda o poskytnutí odrůd/druhů

-vypěstovat na semeno, přebytky semen zaslat zpět současně se stručnou zprávou o pěstování - viz Vrácení semen a pěstitelská zpráva

-objednat maximálně 2 balení od jedné odrůdy

Uchovatelé

Uchovatel P.V. 289 22 Vytrvalá cibulnatá bylina, cca 25cm vysoká. Listy vyrůstají ze země už v březnu–dubnu. Vyskytuje se u nás planě v listnatých lesích. Česnek je vhodné sázet pod ovocné stromy, protože odpuzuje škodlivý hmyz. Množit ho můžeme cibulkami nebo semenem, sám se nadměrně množí samovýsevem. Mladé listy, které mají jemnou česnekovou chuť, sbíráme před rozkvětem, použití do salátů, polévek apod., cibulky od konce léta do zmrznutí půdy. Původ: sběr v přírodě.

Nahoru