Gengel o.p.s. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

Otužilý a nenáročný, výsev časně v březnu až dubnu do špetek jako fazole (spon 40x60) nebo i pěstování v řádcích cca 40–50 cm vzdálených, nepotřebuje oporu, ale vhodné je rostliny nakopčit , nahrnout, což je zpevní a podpoří tvorbu kořenů. Sklizeň na semeno: když jsou lusky suché a zčernalé (černá barva lusku je normální, nejedná se o chorobu). Otrháváme postupně jednotlivé zralé lusky, případně sklidíme celé rostliny a necháme doschnout. Vyluštění vyschlých lusků rukama nebo výmlat/vyšlapání celých rostlin. Na konzum se dají boby využívat nezralé (jako zelenina) i zralé (luštěnina). Bob je cizosprašný – doporučená nejmenší vzdálenost mezi odrůdami při maloplošném pěstování a příznivém utváření terénu (mezi odrůdami jsou přirozené či umělé překážky jako keře, stromy, budovy; jsou zde kvetoucí rostliny s bohatou nabídkou květů pro hmyz, porosty jsou napříč směru větru apod.) je asi 150m.

‚Chlumecký‘  

FAB010  

S

Popis

– stará česká odrůda, do sortimentu zařazena r. 1928; drobnozrnný krmný bob, semeno malé oválné, světle hnědé, původ Agritec, od 2005.

Uchovatelé

Uchovatel G.E. 374 01

Nabízí.

Podobné odrůdy

Nahoru