Gengel o.p.s. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

Lilie cibulkonosná  Lilium bulbiferum ssp. eubulbiferum

– původ: u fajdalů, stádla, záblatí, pošumaví, 2004. sudetský pozůstatek.

Nahoru