Gengel o.p.s. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

Štovík štítnatý   Rumex scutatus

Odrůda z alenoru – rum all 02.
0,00 Kč
Nedostupné

Nahoru