Gengel o.p.s. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

Broskvoň obecná   Prunus persica

Broskvoň obecná
***odrůda alenoru: ### cenný sudetský pozůstatek, pěstovaná v libínském sedle u prachatic v 850 m. n. m. nejméně od začátku 20. století.

Nahoru