Gengel o.p.s. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

Všedobr   Imperatoria ostruthium

Všedobr
- odrůda nalezená alenorem, jeho popis: (imp al06) – rozvalina 810 m n. m.

Nahoru