Gengel o.p.s. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

Mořena barvířská  Rubia tinctorum

Mořena barvířská
- odrůda alenoru, jeho popis: (ru al1) – co mají společného turecký fez, napoleonský voják a tibetský mnich? mořenovou červeň!
Zobrazeno 1 - 2 z 2

Nahoru