Gengel o.p.s. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

Vytrvalý druh, dříve často na rolnických zahrádkách, snadno zapleveluje, preferuje vlhčí místa; množení vegetativní.

‚Malínský ‘  

ARM001  

V

Podmínkou je:

-pěstovat pouze pro domácí, nekomerční účely - viz Dohoda o poskytnutí odrůd/druhů

-vypěstovat na semeno, přebytky semen zaslat zpět současně se stručnou zprávou o pěstování - viz Vrácení semen a pěstitelská zpráva

-objednat maximálně 2 balení od jedné odrůdy

Popis

– původní odrůda křenu z Malína u Kutné Hory, pěstovaná už v 19. století a známá svou kvalitou i za našimi hranicemi, dříve vývozní artikl (v USA Maliner Bohemian Kren znám ještě velmi dlouho po ukončení dovozu), podle literatury se odrůda vyznačuje harmonickým spojením křenové ostrosti se sladkostí, jemností („sladkost, vůně a příjemná čpavost v takovém souměru se nalézaly“ Pěstování křenu v Malíně od Ignáce Patáka z roku 1873), více informací v příloze. Odrůda tradičně pěstovaná v trvalé kultuře, řízky křenu k výsadbě obvykle seřízneme nahoře kolmým a dole šikmým řezem, abychom u nich posléze zvolili správné postavení při výsadbě (kořen je na pohled stejně tlustý jak nahoře, tak dole); omezené množství slabších oddenků, původ od pěstitele-uchovatele A.L., poštovné a balné jako u semen.

Uchovatelé

Uchovatel G.E. 374 01

Nabízí.

Uchovatel M.S. 270 54

Nabízí...

Stažení

Nahoru