Gengel o.p.s. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

„koniklec luční“  

S

Podmínkou je:

-pěstovat pouze pro domácí, nekomerční účely - viz Dohoda o poskytnutí odrůd/druhů

-vypěstovat na semeno, přebytky semen zaslat zpět současně se stručnou zprávou o pěstování - viz Vrácení semen a pěstitelská zpráva

-objednat maximálně 2 balení od jedné odrůdy

Uchovatelé

Uchovatel L.T. 140 00 - jedná se o vzácnou rostlinu chráněnou zákonem. Roste na slunných a světlých místech, nejčastěji na extrémních stanovištích (skalní stepi). Lze ji nicméně pěstovat i v zapojeném travním porostu, ale je potřeba několikrát do roka trávu okolo potlačovat - vytrhat, posekat. Sama rostlina sekání nesnáší. Kvete velmi brzy z jara.

Nahoru