Gengel o.p.s. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

„hlaváček letní“  

Podmínkou je:

-pěstovat pouze pro domácí, nekomerční účely - viz Dohoda o poskytnutí odrůd/druhů

-vypěstovat na semeno, přebytky semen zaslat zpět současně se stručnou zprávou o pěstování - viz Vrácení semen a pěstitelská zpráva

-objednat maximálně 2 balení od jedné odrůdy

Uchovatelé

Uchovatel L.T. 140 00 Dříve velmi hojný polní plevel signalizující zásaditou půdu. Dnes již velmi vzácný, lze se s ním dnes v přírodě setkat na mechanicky narušovaných stepních lokalitách či úhorech, zejména tam kde je matečnou horninou vápenec či opuka. Rostliny mají výrazně červené drobné květy, množí se i samovýsevem. Osivo pochází z komerčního zahradnictví, od roku 2016 semenařím na zahradě.

Nahoru