Gengel o.p.s. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

„Durman obecný „modrý““  

S

Podmínkou je:

-pěstovat pouze pro domácí, nekomerční účely - viz Dohoda o poskytnutí odrůd/druhů

-vypěstovat na semeno, přebytky semen zaslat zpět současně se stručnou zprávou o pěstování - viz Vrácení semen a pěstitelská zpráva

-objednat maximálně 2 balení od jedné odrůdy

Uchovatelé

Uchovatel L.T. 140 00 -dosud vcelku běžný polní plevel obvykle se vyznačující nápadnými velkými bílými květy. Tato linie má však květy namodralé, a je tedy dekorativnější. Solitérně lze rostliny pěstovat pro okrasu – pokud dáte rostlině na zahradě dostatek prostoru, může dorůstat výšky až 1 m. Celá rostlina je jedovatá, obsahuje řadu alkaloidů. Osivo pochází z okolí zbořeného statku u Zdětína u Chotětova.

Nahoru