Gengel o.p.s. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

Fazole Mária

V září jsme dostali ze Slovenska spolu s dalšími odrůdami také keříčkovou fazolku označenou jménem Mária. Tvarem kresby je tato odrůda velmi podobná známým Vojákovým fazolím, odlišuje se však od nich svou barvou. Zatímco hlučínští vojáci na Vojákových fazolích jsou hnědí, Mária ze západního Slovenska je více do červena. O dalších odrůdách s podobným vzezřením viz také článek v Bioměsíčníku.


Nahoru