Gengel z.ú. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

Hrach môjho detstva

Ve spolupráci se slovenským časopisem Doma v záhrade http://domavzahrade.sme.sk/ přinášíme informace o starých plodinách, domácím semenaření a uchování kulturního dědictví i na stránkách tohoto měsíčníku. V březnovém čísle 2016 jsme zde představili také rodinnou odrůdu cukrového hrachu Obří z Hořic. A článek pomohl pamětníkovi tohoto typu hrachu opět získat osivo a to po dlouhé době, po mnoha desetiletích. Více v textu, který se svolením redakce Doma v záhrade, uveřejňujeme i pro čtenáře na našich stránkách.

článek zde


Nahoru