Gengel z.ú. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

95 Staré odrůdy brambor doplněny

Do nabídky dostupných odrůd jsme v říjnu doplnili staré a krajové odrůdy brambor z letošní sklizně. Například staré odrůdy českého šlechtění Norma, Universal nebo Bojar, které dlouhodobě přinášejí slušné výnosy, ale také krajové Modřáky se zajímavou modrofialovou slupkou a hluboce zanořenými očky. Dále například rohlíčkovitý Pink fir Apple nebo Aaran Victory se světlejší dužinou. Novinkou je rodinná odrůda pojmenovaná Valašské modřáky, kterou jsme získali vloni. Vedle ní zařazujeme i dosud neuváděné Boumoočky a Táborky. Letos panovaly pro brambory nepříliš příznivé podmínky, zejména sucho, a tak jsou hlízy většinou menší.


Brambory Boumoočky

Vedle bramborových odrůd jsme přidali z vegetativně množených plodin též kořeny známého Malínského křenu, pocházející z gengelské sklizně i z vrácených kořenů.

Křen Malínský


Nahoru