Gengel o.p.s. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

„černucha rolní“  

S

Podmínkou je:

-pěstovat pouze pro domácí, nekomerční účely - viz Dohoda o poskytnutí odrůd/druhů

-vypěstovat na semeno, přebytky semen zaslat zpět současně se stručnou zprávou o pěstování - viz Vrácení semen a pěstitelská zpráva

-objednat maximálně 2 balení od jedné odrůdy

Uchovatelé

Uchovatel L.T. 140 00 - vcelku vzácný jednoletý polní plevel, který v důsledku používání herbicidů z krajiny mizí. Nejčastěji tak lze rostlinu v přírodě nalézt na okrajích polí, v ruderálních místech a suchých stráních, zejména na teplejších místech. Nemá ráda zapojené travní porosty. Původní osivo pocházelo z planých rostlin z okolí Benátek nad Jizerou, nyní již několikátým rokem pěstováno na zahradě.

Nahoru