Gengel o.p.s. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

Řepa krmná  Beta vulgaris

+++- pravděpodobně krajová či stará odrůda krmné řepy ze severního slovenska.

Nahoru