Gengel o.p.s. jako nezisková nevládní organizace usiluje o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako našeho společného kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí Gengel tyto odrůdy veřejnosti.

Černý kořen  Scorzonera hispanica

- kořenová zelenina, pro snazší sklizeň křehkých kořenů možno pěstovat na hrůbcích.

Nahoru